Závěrečné ohlédnutí

Vážení přátelé, Dovolte mi malé ohlédnutí za předvolebním rokem. Cestou pracovních skupin jsme probírali několik zajímavých témat, která rezonují napříč kluby i golfovými resorty, velkými i malými, včetně akademií a drivingů. Během šesti měsíců se podařilo zanalyzovat a shromáždit řadu podnětů a najít k nim shodu k jejich možnému řešení. Vážení přátelé, Dovolte mi malé ohlédnutí za předvolebním … Číst dál

Sportovní golf – Závěrečná zpráva

Sportovní golf v České republice zaznamenal za posledních roky zajímavý vzestup, který nás všechny těší, kterým se však nemůžeme a nesmíme uspokojovat. Svědčí o tom získané podněty, které nejsou ani tak kritické, jako spíš podnětné. Ve spolupráci s PGAC – Janem Merglem, viceprezidentem PGAC a odborným garantem diskuse. Východiska Sportovní golf v České republice zaznamenal za posledních roky zajímavý … Číst dál

Znovu nastartujme golfový business! – Závěrečná zpráva

Možná jste zaznamenali, že jsme původně avizovali vznik přípravné skupiny „Jak se připravit na očekávaný zájem o golf“, ale na základě řady podnětů jsme se rozhodli změnit účel této skupiny na aktuální téma: Znovu nastartujme golfový business!  Bezpečná-provozovna-bezpečný-golf Důležitý moment nastartoval návrh ze strany TeeTime a AGH. Možná jste zaznamenali, že jsme původně avizovali vznik přípravné skupiny … Číst dál

Obraz golfu – ohlasy malého klubu

Dobrý den pane Jando,  k Vašemu doprovodnému emailu k Závěrečné zprávě „Obraz golfu“ zasílám pár postřehů a názorů. Podotýkám , že jsou to pouze mé soukromé názory za temeř 30 let golfu. Předešlé aktivity, jak zvednout zájem o golf, které byly výstřelem do tmy Dobrý den pane Jando,  k Vašemu doprovodnému emailu k Závěrečné zprávě „Obraz golfu“ zasílám … Číst dál

Obraz golfu – ohlasy velkého klubu

Dobrý den pane Jando, Děkuji za zaslané závěry skupiny – obraz golfu v české veřejnosti a Váš komentář. Ve většině věcí jsem stejného názoru jako Vy. Chtěl bych Vám všem poděkovat za odvedenou práci na které by se dalo rozhodně stavět na půdě ČGF. Dobrý den pane Jando, Děkuji za zaslané závěry skupiny – obraz golfu … Číst dál

Závěrečná zpráva z pracovní skupiny „Obraz golfu“

Jak jsem slíbil, s naším týmem pokračujeme v systematické práci analyzování problémů českého golfu. Vycházíme z témat, která jsme posbírali na svých podzimních cestách po golfových hřištích a klubech s kolegou Janem Loužeckým a prezidentem AGH Petrem Šikošem. Silné téma, které zaznívá z mnoha Vašich úst, Jak jsem slíbil, s naším týmem pokračujeme v systematické práci analyzování problémů českého golfu. Vycházíme … Číst dál

Obraz golfu – doprovodný dopis

Přátelé,  koncem března dokončila svoji práci přípravná skupina vybraných zástupců golfových hřišť a klubů. Zabývala se velmi silným tématem „Obraz golfu v české veřejnosti“ a jsem přesvědčen, že jeho řešení je základem pro úspěch jakéhokoliv projektu spojeného s náborem nových golfistů. Závěrečnou zprávu jsme publikovali v předchozím článku. Přátelé,  koncem března dokončila svoji práci přípravná skupina vybraných zástupců … Číst dál

Virtuální kluby – závěrečná zpráva

Vážení přátelé, na svých loňských návštěvách hřišť v srpnu, září a říjnu, při setkáních s mnohými z Vás, s majiteli, prezidenty a provozovateli golfových zařízení, jsme Vám slíbili, že využijeme zimní měsíce k systematické práci nad tématy, která často zaznívala na společných schůzkách. Jejich úkolem bylo předložit zpracované náměty, které se mohou stát východiskem pro další práci. Vážení přátelé, na svých … Číst dál

Hledáme řešení problémů, které pálí český golf

Nejsem přítelem řešení problémů nahodilou a intuitivní cestou, dávám přednost systematickému a komplexnímu procesu. Proto už na svých podzimních cestách po golfových hřištích a klubech jsme s kolegou Janem Loužeckým avizovali, že sestavíme pracovní skupiny, s nimiž budeme detailně rozebírat nejožehavější problémy. Nejsem přítelem řešení problémů nahodilou a intuitivní cestou, dávám přednost systematickému a komplexnímu procesu. … Číst dál