Sportovní golf – Závěrečná zpráva

Sportovní golf v České republice zaznamenal za posledních roky zajímavý vzestup, který nás všechny těší, kterým se však nemůžeme a nesmíme uspokojovat. Svědčí o tom získané podněty, které nejsou ani tak kritické, jako spíš podnětné. Ve spolupráci s PGAC – Janem Merglem, viceprezidentem PGAC a odborným garantem diskuse.

Východiska

Sportovní golf v České republice zaznamenal za posledních roky zajímavý vzestup, který nás všechny těší, kterým se však nemůžeme a nesmíme uspokojovat.

Svědčí o tom získané podněty, které nejsou ani tak kritické, jako spíš podnětné.

Ve spolupráci s PGAC – Janem Merglem, viceprezidentem PGAC a odborným garantem diskuse, jsme dali dohromady složení přípravné skupiny ze zástupců klubů a PGAC:

 1. Tomáš Gryc                PGAC
 2. Martin Mňahončák    Kynžvart
 3. Jiří Paťava                   Kravaře
 4. Michal Voigts             Kunětická hora
 5. Jakub Karas                Zbraslav
 6. Filip Jetmar                 Hodkovičky
 7. Pavel Hloušek             Hradec Králové
 8. Stanislav Lisner          Albatross
 9. Radek Běláč                Kaskáda
 10. Libor Frýsa                  Holešov
 11. Jan Mergl                    Kandidát na viceprezidenta ČGF
 12. Jan Loužecký              Kandidát na viceprezidenta ČGF
 13. Vratislav Janda           Kandidát na prezidenta ČGF,

abychom se pokusili identifikovat klíčové okruhy pro následnou širší diskusi na téma rozvoj sportovního golfu v České republice.

Diskuse byla vedena v těchto rovinách:

 1. Práce s talenty                      
 2. Tréninkový systém                           
 3. Struktura soutěží
 4. Financování sportovního golfu

Pracovní přípravná skupina zahájila svou činnost 7.6. 2021 a ukončila dne 7.7.2021.

Sdílení názorů a nalezení shody mezi všemi subjekty, na nichž rozvoj sportovního golfu v České republice závisí, je klíčem, jak se výsledkově a množstevně, přiblížit světovému golfu. Pracovní skupina k takové shodě položila základní kámen.

Věříme, že výstup pracovní skupiny bude hodnotným podkladem pro budoucí práci ČGF.

Vratislav Janda

602 217 129  vratislav.janda@silnygolf.cz
a jeho tým Silný golf

Práce s talenty

Situace

 • Mladý hráč vychovaný na “malém hřišti” je logicky pohlcen v případě zřejmého talentu, zcela zdarma, bez výchovného – “velkými hřišti”, což vede k totální demotivaci se dětmi výchovně zabývat. Systém výchovy mládeže se nejeví funkční, když nefunguje základní přestupový a systém, neexistuje možnost hostování
 • Na velká hřiště se dostávají převážné děti bohatých rodičů, u kterých však není vždy zájem o golf tak velký, děti z chudších rodin mají pramalou šanci sportovně růst.
 • Důsledkem je, že je členská základna na výcvik talentované mládeže tak úzká, že nevede k potřebné motivací se více snažit, bojovat
 • Trvání na dogmatickém hraní golfu na 18 jamek mladé hráče odrazuje, přitom je zřejmé, že zejména u menších hráčů je 9 jamek dostačujících a umožňuje sportovní růst

Podněty k řešení

 • Zvýšit atraktivitu golfu, vytvářet náborové akce na sportovních festivalech (využití herních simulátorů přitahuje elektronicky zaujaté hráče)
 • Zavést centrální systém pro podporu náboru nových hráčů (odměna za každého nového hráče)
 • Zavést centrální systém výchovného pro kluby (součást rozpočtu ČGF) pro stimulaci výchovy talentů
 • Do 12 let využívat v turnajích formát 9 jamek

Tréninkový systém

Situace

 • Absence uceleného plánu periodizace přípravy talentované mládeže podle věku
 • Problém ve výběru trenérů pro reprezentaci
 • Hlavní kouč nemá možnost sestavovat vlastní realizační tým
 • Chabá spolupráce trenérů s kluby a resorty (trenéři nejsou většinou součástí klubů)

Podněty k řešení

 • Trenéři a cvičitelé sehrávají velkou roli při náboru nových hráčů a jejich výchově a výcviku, měli by se stát součástí resortů jako zaměstnanci.
 • Sjednocení výchovy a vzdělávání trenérů včetně cvičitelů, s mentorskou rolí trenéra
 • Na celorepublikové a zejména klubové úrovni je třeba zajistit standardizaci nabízených služeb
 • Koncepci TCM je třeba zrevidovat – kritéria pro vznik TCM musí reflektovat kvalitu zázemí a kvalitu tréninkového procesu
 • Na úrovni reprezentace mít hlavního kouče, který umí komunikovat s trenéry i rodiči, všechny trenérské posty by měly vycházet z výběrového řízení
 • Hlavní kouč a kouči jednotlivých skupin/týmů jsou přímo odpovědní za výsledky
 • Hlavní kouč by si měl již nyní „vychovávat nástupce“ a to mezi kouči jednotlivých kategorií, které si ovšem sám zvolí

Struktura soutěží

Situace

Soutěže mládeže

 • absence atraktivního konceptu, která by hráče udržela „ve hře“
 • na účast či neúčast, a případný úspěch se váže podpora klubu od ČGF na mládež
 • kategorie – 14, 16, 18 -> první dvě smíšené – rozložení nereflektuje hráčskou základnu
 • absence kvalitních zápasů, nevyrovnaná utkání hráčů s nízkými i vysokými HCP
 • pro mnoho klubů jsou soutěže mládeže “navíc” nebo “otravou” povinností
 • Absence týmových soutěží mládeže

Soutěže dospělých

 • České týmové soutěže nemají pokračování v mezinárodních soutěžích, nevedou „nikam“
 • Extraliga trpí příliš velkým počtem družstev, zejména u žen, chybí kvalita, je málo atraktivní a řada hráčů ji odmítá hrát, přestože by to měla být výstavní síň amatérského golfu.
 • Nižší ligy občas nedosahují potřebné sportovní úrovně, ne vždy hrají ti nejlepší
 • Chabá je prezentace soutěží družstev, soutěže jsou pro organizátory spíše přítěží a nutným zlem
 • Cílem účasti klubu v ligové soutěži je utužení vztahů mezi hráči i kluby.  Povinnost účasti a placení startovného proti hrozbě přeřazení klubu do tzv. přidruženého klubu je „nonsens“ a nezvyšuje touhu se soutěží zúčastňovat. Přeřazení klubu znamená zvýšení členského poplatku za každého člena.

Podněty k řešení

 • Nastavit jasnou a jednotnou strukturu soutěží družstev mládeže s kvalitními zápasy i v regionech. Zvýšit atraktivitu těchto soutěží,
 • Připravit program na podporu “Rozvoje golfu”, který bude odměňovat kluby primárně za jejich činnost s mládeží a nikoliv za sportovní výsledky.
 • Zvýšit zásadně atraktivitu Extraligy, Snížit počet turnajů extraligy a přesunout priority na úroveň regionů
 • Extraliga by měla být dlouhodobá. je to PRODUKT a ČGF by ji měla cestou profesionálního  promotéra umět komunikovat do médií a partnerům, včetně odpovídajících odměn pro kluby
 • Je třeba vytvořit odpovídající systém soutěží odspodu, vytvořit širší sportovní základnu a stimulovat rozvoj konkurence.

Financování sportovního golfu

Situace

 • Absence konceptu financování sportovního golfu za účasti všech subjektů (PGA, hřiště, kluby,…)
 • Velmi nízká je finanční stimulace náboru hráčů a výchovy talentů
  • Přijetí nového hráče není motivováno/dotováno ze strany ČGF
  • Vznik talentu a jeho přestup do dalšího klubu není doprovázeno finančně a ani jinak
  • Úspěch talentu na mezinárodních turnajích a repre není oceněno v klubech, kde byl vychován
 • Rezervy jsou ve financování
  • rozhodčích na turnajích ČGF, které mohou být v režii klubů
  • zástupců ČGF na turnajích ČGF, které mohou být v režii klubů

Podněty k řešení

 • Pro potřeby sportovního golfu sestavit rámec dotačních titulů pro využití v klubech: na úrovní Unie sportu, dotčených ministerstev (MMR, MŠMT,…), regionálních programů rozvoje a na úrovni municipalit.
 • Majitelé hřišť sdružení do AGH mají možnost nabídnout trhu venkovní marketingové plochy napříč hřišti, cenný produkt, který může být ve prospěch rozvoje sportovního golfu využit.
 • PGA, ČGF a AGH mohou sdružit online plochy (WEB, sociální sítě, lokální provozovatele reklamních ploch) a nabídnout produkt ve společném zastoupení
 • Stimulovat nábor nových hráčů z dotací státu získaných za registrované hráče
 • Vytvořit přestupovou politiku, dotovanou z centrálního rozpočtu, která bude  zdrojem pro práci zejména malých klubů
 • Vytvoření poolu hracích fee, jejichž centrální prodej může znamenat důležitý zdroj pro financování rozvojových aktivit včetně sportovních
 • Vznik municipálních projektů typu „bezobslužné“ drivingy a akademie, které představují líheň nových talentů
 • Nalezení modelu financování soutěží místními rozhodčími i zástupci pořádajících klubů