Závěrečné ohlédnutí

Vážení přátelé,

Dovolte mi malé ohlédnutí za předvolebním rokem. Cestou pracovních skupin jsme probírali několik zajímavých témat, která rezonují napříč kluby i golfovými resorty, velkými i malými, včetně akademií a drivingů. Během šesti měsíců se podařilo zanalyzovat a shromáždit řadu podnětů a najít k nim shodu k jejich možnému řešení.

Vážení přátelé,

Dovolte mi malé ohlédnutí za předvolebním rokem.

Cestou pracovních skupin jsme probírali několik zajímavých témat, která rezonují napříč kluby i golfovými resorty, velkými i malými, včetně akademií a drivingů. Během šesti měsíců se podařilo zanalyzovat a shromáždit řadu podnětů a najít k nim shodu k jejich možnému řešení.

Postupně jsme sestavili spolu s mnohými z Vás přípravné pracovní skupiny k tématům:

  • Virtuální kluby
  • Obraz golfu
  • Nastartujme golfový business
  • Sportovní golf

Celý předvolební rok byl naplněn řadou setkání s Vámi, na velké většině golfových hřišť, setkal jsem se se zajímavými lidmi z mimogolfového prostředí, jejich podněty jsou cenným podkladem pro mou práci, pokud mne zvolíte za prezidenta České golfové federace.

Dovolte mi, abych Vám všem, se kterým jsem měl možnost se potkat a kteří mi dáváte svůj hlas, velmi poděkoval. Děkuji všem účastníkům přípravných pracovních skupin. Děkuji rovněž svému týmu silný golf, bez spolupráce s lidmi plnými enthuziasmu by nebyla minulá, ale ani budoucí, práce možná.

Závěry z pracovních skupin a rozhovory se zajímavými lidmi, kteří nám dali své cenné podněty, najdete v krátkém znění (teaser), ale i plném znění, na stránkách

www.silnygolf.cz.

Váš Vratislav Janda

602 217 129  vratislav.janda@silnygolf.cz
a jeho tým Silný golf